Sociale Activiteiten

Vrijwilligers en studenten organiseren diverse werkgroepen en evenementen waarvan vele in nauwe samenwerking met Stichting Humanitas. Wij hebben voornamelijk jam workshops aangeboden, maar we zijn nu meer dan voorbereid om dit uit te breiden naar diverse werkgroepen en andere sociale activiteiten – wij bieden veel flexibiliteit aan.

Omtrent de corona pandemie letten wij heel erg op wat wel en niet mogelijk is. Wij hebben gelukkig verscheidene alternatieven aangeboden zoals technologie les voor ouderen en een kerstkaartenactie. Wij zijn altijd druk in gesprek met verzorgingshuizen en eenzame ouderen over wat wij wèl kunnen doen voor de ouderen zonder dat wij ze in gevaar brengen.

Jam workshops

Voor een gewoonlijke jam workshop worden alle ingrediënten en hulpmiddelen gekocht en voorziend door RotterJam.

Onze (studenten) vrijwillgers komen vroeg aan om met ouderen te praten en ze te leren kennen.

Ouderen en vrijwilligers gaan dan samen met elkaar het fruit en groenten schillen en snijden – hier worden de leukste verhalen verteld.

Terwijl we samen kletsen en lachen wordt de jam gekookt en worden de jampotten versierd. Ouderen mogen uiteindelijk hun eigen zelfgemaakte jam proeven en kleine jampotjes mee naar huis nemen.

Sharing is caring!

Tijdens alle sociale activiteiten worden de huidige Covid-19 regelgeving streng in acht genomen.